Hướng dẫn thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa SCB

Hướng dẫn thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa SCB

A/ KÍCH HOẠT CHỨC NĂNG THANH TOÁN TRỰC TRUYẾN: Đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking và SMS Banking tại quầy giao dịch của SCB. B/ HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TRỰC TUYẾN: Bước 1: Chọn hàng hóa/ dịch vụ và chọn thanh toán bằng thẻ nội địa SCB: Chọn hàng hóa/ dịch vụ cần […]

Read More »
Hướng dẫn thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa OceanBank

Hướng dẫn thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa OceanBank

A/ KÍCH HOẠT CHỨC NĂNG THANH TOÁN TRỰC TRUYẾN: Đăng ký sử dụng dịch vụ Ngân hàng trực tuyến – Internet Banking tại quầy giao dịch của OceanBank. Đăng nhập Tài khoản Internet Banking theo địa chỉ https://ib.oceanbank.vn/   Bước 1: Chọn phần đăng ký thanh toán trực tuyến: (ở đây có 3 mục) Đăng […]

Read More »