CHUYỂN ĐỔI NHÀ ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN.

CHUYỂN TÊN MIỀN VỀ NĐK TCBD

Vì sao cần chuyển tên miền về TCBD?

TCBD là ĐẠI LÝ đăng ký chính thức tên miền Việt Nam của ESC do VNNIC (Bộ Thông tin và Truyền thông) ủy nhiệm. Việc chuyển tên miền về TCBD là hoàn toàn miễn phí cùng những lợi ích đặc biệt chỉ có tại TCBD:

icon-chuyen-doi Chuyển đổi an toàn tuyệt đối

icon-chuyen-doi Chiết khấu đặc biệt khi chuyển về

icon-chuyen-doi Công cụ quản lý online miễn phí

icon-chuyen-doi Có trang bán hàng riêng cho đại lý

icon-chuyen-doi Nhiều dịch vụ bổ sung: DNS, bảo mật tên miền…

chuyển tên miền về tcbd
chuyển tên miền về tcbd an toàn

Chuyển ĐĂNG KÝ tên miền Việt Nam

Chuyển tên miền Việt Nam là chuyển đổi quyền quản lý tên miền từ một Nhà đăng ký về TCBD.

Thủ tục chuyển đổi:

icon-chuyen-doi Unlock tên miền và lấy EPP code.

icon-chuyen-doi Đăng ký chuyển tên miền online ngay trên hosting.org.vn

icon-chuyen-doi Kiểm tra kết quả trên email đã đăng ký.

icon-chuyen-doi Điều kiện: Tên miền còn thời gian duy trì trên 30 ngày hoặc sau khi đăng ký 60 ngày.

Chuyển ĐĂNG KÝ tên miền quốc tế

Chuyển tên miền quốc tế là chuyển đổi quyền quản lý tên miền từ một Nhà đăng ký về TCBD, đồng thời gia hạn thêm 1 năm.

icon-chuyen-doi Unlock tên miền và lấy Authencode.

icon-chuyen-doi Đăng ký chuyển tên miền online ngay trên hosting.org.vn

icon-chuyen-doi Kiểm tra email Admin của tên miền và làm theo hướng dẫn.

icon-chuyen-doi Điều kiện: Tên miền còn thời gian duy trì trên 30 ngày hoặc sau khi đăng ký 60 ngày.