Góc nhìn Bốn nhóm chiến lược định hướng giúp doanh nghiệp thích ứng với tình hình bình thường mới

Góc nhìn Bốn nhóm chiến lược định hướng giúp doanh nghiệp thích ứng với tình hình bình thường mới

Sáng ngày 01/09/2021, tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban Doanh nhân Báo chí phía Nam – Tạp chí Ánh sáng và Cuộc sống đã tổ chức Chương trình chia sẻ kinh nghiệm thực tế: “Góc nhìn BỐN NHÓM CHIẾN LƯỢC định hướng giúp Doanh nghiệp thích ứng với tình hình bình thường mới “chiến […]

Read More »
Chuyển đổi số là gì?

Chuyển đổi số là gì?

Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. Quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện là gì? Tổng thể nghĩa là mọi bộ phận. Toàn diện […]

Read More »
VNNIC ra mắt nhận diện thương hiệu mới, mang sứ mệnh dẫn dắt, thúc đẩy phát triển Internet Việt Nam

VNNIC ra mắt nhận diện thương hiệu mới, mang sứ mệnh dẫn dắt, thúc đẩy phát triển Internet Việt Nam

Từ ngày 05/11/2020, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) chính thức thay đổi nhận diện thương hiệu Logo, phản ánh sứ mệnh, tầm nhìn đáp ứng yêu cầu phát triển của Internet trong thời đại mới với thông điệp “Internet for all”. Thay đổi để tạo ra những giá trị mới, khác biệt trong giai […]

Read More »
VNNIC Internet Academy: Nguồn học liệu mở cho cộng đồng

VNNIC Internet Academy: Nguồn học liệu mở cho cộng đồng

Phát triển hiện đại tri thức nguồn, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghệ mới là hệ thống bảo đảm quan trọng yếu tố cho công việc thực thi thành quá trình chuyển đổi. Theo kế hoạch chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ, […]

Read More »
VNNIC phối hợp với các ISP trong quản lý, vận hành hệ thống máy chủ tên miền DNS và triển khai DNSSEC nhằm tăng cường bảo đảm an toàn cho truy cập dịch vụ Internet trên nền tảng tên miền .VN

VNNIC phối hợp với các ISP trong quản lý, vận hành hệ thống máy chủ tên miền DNS và triển khai DNSSEC nhằm tăng cường bảo đảm an toàn cho truy cập dịch vụ Internet trên nền tảng tên miền .VN

Hệ thống tên miền máy chủ DNS nói chung và hệ thống DNS quốc gia .VN nói riêng là hệ thống lõi, quan trọng của mạng Internet nói chung và mạng Internet tại Việt Nam nói riêng. Faker đảm bảo hoạt động ổn định, an toàn và chất lượng cao cho hệ thống DNS có […]

Read More »