Một trong những yêu cầu bắt buộc của các nhà cung cấp tài nguyên tên miền là người dùng tên miền phải khai báo rõ thông tin của người dùng tên miền. Để giúp người sử dụng, TCBD đã cung cấp các đường dẫn để Khách hàng dễ dàng Tải bản khai đăng ký tên miền như dưới đây. bao gồm tên miền Việt NamQuốc tế.

Tải bản khai đăng ký tên miền .vn

Tải bản đăng ký tên miền Quốc tế