Hướng dẫn thanh toán trực tuyến bằng thẻ ghi nợ nội địa của NH TMCP Nam Việt (NCB)

A/ KÍCH HOẠT CHỨC NĂNG THANH TOÁN TRỰC TRUYẾN:

Chủ thẻ của Ngân hàng TMCP Nam Việt (NCB) đăng ký sử dụng dịch vụ Thanh toán trực tuyến (Dịch vụ Ecom) tại các điểm giao dịch của NCB.

Lưu ý: Nếu chủ thẻ đã đăng ký Internet Banking thì có thể tiếp tục đăng ký SMS Banking qua Internet Banking

 

B/ HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TRỰC TUYẾN:

Bước 1: Chọn hàng hóa/ dịch vụ và chọn thanh toán với Ngân hàng TMCP Nam Việt

Chọn hàng hóa/ dịch vụ cần mua, hoàn thành đơn đặt hàng, sau đó chọn thanh toán với Thẻ thanh toán nội địa. Tiếp đó, chọn biểu tượng NCB.

namviet-ncb-01

 

Bước 2: Nhập thông tin thẻ

Tên in trên thẻ: Tên in nổi trên mặt thẻ (không dấu)

Số thẻ: bao gồm 16 số in nổi trên mặt thẻ (không có khoảng trống)

Ngày phát hành: tháng/ năm được in nổi trên mặt thẻ

Nhấn “Tiếp tục” để hệ thống xác thực. Thông tin nhập yêu cầu chính xác và số dư tài khoản đủ thanh toán.

namviet-ncb-02

 

Bước 3: Xác thực giao dịch bằng mã xác thực OTP

Bạn sẽ nhận được mã xác thực OTP qua SMS về số điện thoại di động đã đăng ký với NCB.

Bạn nhập mã OTP để xác thực giao dịch.

Nhấn “Tiếp tục” để thực hiện thanh toán.

namviet-ncb-03

Bạn click “Tiếp tục” để thực hiện việc xác thực

 

Bước 4: Nhận kết quả giao dịch

NCB sẽ gửi thông báo kết quả giao dịch cho bạn (chấp nhận hoặc từ chối).