Hướng dẫn thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa SeABank

A/ KÍCH HOẠT CHỨC NĂNG THANH TOÁN TRỰC TRUYẾN:

Đăng ký sử dụng dịch vụ NH trực tuyến – Internet Banking tại quầy giao dịch của Seabank.

 

B/ HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TRỰC TUYẾN:

Bước 1: Chọn hàng hóa/ dịch vụ và chọn thanh toán bằng thẻ nội địa SeaBank:

Chọn hàng hóa/ dịch vụ cần mua, hoàn thành đơn đặt hàng, sau đó chọn thanh toán với Thẻ ATM nội địa. Tiếp đó, chọn biểu tượng SeaBank.

seabank-01

 

Bước 2: Nhập thông tin thẻ và xác thực tài khoản

Tên in trên thẻ (Tên in trên mặt trước thẻ, không có dấu)

Số thẻ (gồm 19 số, in trên mặt trước của thẻ)

Ngày hết hạn (phần “VALID THROUGH” in trên mặt thẻ)

seabank-02

 

Bước 3: Xác thực chủ thẻ

Nhập mã OTP, SeaBank sẽ tự động gửi mã OTP qua SMS về số điện thoại đã đăng ký khi thực hiện đăng ký dịch vụ Internet Banking.

seabank-03

 

Bước 4: Nhận kết quả giao dịch

SeaBank sẽ gửi thông báo kết quả giao dịch cho bạn (chấp nhận hoặc từ chối).