Hướng dẫn thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa OceanBank

A/ KÍCH HOẠT CHỨC NĂNG THANH TOÁN TRỰC TRUYẾN:

Đăng ký sử dụng dịch vụ Ngân hàng trực tuyến – Internet Banking tại quầy giao dịch của OceanBank.

Đăng nhập Tài khoản Internet Banking theo địa chỉ https://ib.oceanbank.vn/

 

Bước 1: Chọn phần đăng ký thanh toán trực tuyến: (ở đây có 3 mục)

  • Đăng ký thanh toán qua tài khoản internetbanking
  • Đăng ký thanh toán qua tài khoản ATM
  • Đăng ký thanh toán qua số mobile (số điện thoại đã đăng ký sử dụng dịch vụ SMS_Banking của OJB)

ocean-bank-01

 

Bước 2: Xác Minh Đăng ký Thanh Toán trực tuyến

ocean-bank-02

 

Bước 3: Yêu cầu xác thực số OTP

– Nhập Mật khẩu đăng nhập (Mật khẩu đăng ký tài khoản Internet Banking)

– Mật khẩu xác thực ( Gửi qua SMS với số điện thoại đã đăng ký dịch vụ Internet Banking)

ocean-bank-03

 

Bước 4: Nhận thông tin Xác Minh Đăng Ký Thanh Toán Trực Tuyến

ocean-bank-04

 

B/ HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TRỰC TUYẾN:

Bước 1: Chọn hàng hóa/ dịch vụ và chọn thanh toán bằng thẻ nội địa OceanBank:

Chọn hàng hóa/ dịch vụ cần mua, hoàn thành đơn đặt hàng, sau đó chọn thanh toán với Thẻ ATM nội địa. Tiếp đó, chọn biểu tượng OceanBank.

ocean-bank-05

 

Bước 2: Nhập thông tin thẻ và xác thực tài khoản

Loại tài khoản: Thẻ ATM

Số thẻ (gồm 16 số, in trên mặt trước của thẻ) / Số tài khoản

Phương thức xác thực SMS

ocean-bank-06

 

Bước 3: Xác thực chủ thẻ

Nhập mã OTP, Ocean Bank sẽ tự động gửi mã OTP qua SMS về số điện thoại đã đăng ký dịch vụ Internet Banking

Nhập Mật Khẩu (Mật khẩu đăng nhập Internet Banking)

ocean-bank-07

 

Bước 4: Nhận kết quả giao dịch

Ocean Bank sẽ gửi thông báo kết quả giao dịch cho bạn (chấp nhận hoặc từ chối).