Trỏ tên miền đến một hosting hoặc vps

Làm sao để trỏ tên miền đến một hosting hoặc vps? Việc đầu tiên bạn phải có IP hosting của bạn. Sau đó chúng ta vào trang quản trị dns theo link sau https://dns.net.vn/ Đăng nhập vào trang quản trị nếu bạn chưa biết cách đăng nhập thì xem bài viết sau Click here [B1]: [Record Type] Click […]

Read More »
Hướng dẫn cấu hình tự động trả lời

Hướng dẫn cấu hình tự động trả lời

[B1]: Đăng nhập vào trang quản trị, click [Autoresponders] [B2]: Click [Create New Autoresponder] [B3]: [Mục 1]: Nhập tên_email_account@tên_miền_của_bạn (đây là email bạn dùng để trả lời) [Mục 2]: Nhập nội dung trả lời tự động [Mục 3]: Click [Create] để hoàn tất Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedinShare on Pinterest

Read More »