Nhà Huấn luyện điều hành là ai?

Nhà Huấn luyện điều hành là ai?

Chương trình huấn luyện điều hành (Executive Coaching) bao gồm nhưng không hạn chế một bộ công cụ mang tính độc đáo và ưu việt nhất, đơn giản và cô đọng nhất, bao gồm các diễn giải mang tính thực tế, được thực hiện bởi các Nhà huấn luyện điều hành giúp các CEO và đội ngũ nhìn nhận ra những thách thức và tình huống theo những cách mới, đồng thời phát triển tính linh hoạt và hiệu quả trong cách họ đạt được kết quả

Tìm hiểu về tầm quan trọng của nghề Huấn luyện điều hành.

Nghề Huấn luyện điều hành – Executive Coaching là gì?

Nói một cách đơn giản, Nghề Huấn luyện điều hành là một ngành công nghiệp được ưa chuộng trên toàn cầu. Ở Việt Nam làm thị trường mới và Nghề Huấn luyện điều hành mới du nhập về Việt năm từ những năm 2017 đến nay. Nhà Huấn luyện điều hành cung cấp chương trình, quy trình triển khai và rèn luyện thái độ để giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cải thiện và duy trì kết quả – hiệu quả hoạt động.

Nhà Huấn Luyện Điều Hành Là Ai
Nghề huấn luyện điều hành tại Việt Nam còn rất mới mẻ.

Các nhà lãnh đạo đã là những người làm việc có hiệu quả cao ở những vị trí có trách nhiệm quan trọng. Họ có thể điều hành các công ty lớn, chịu trách nhiệm về lãi lỗ đối với các cổ động và các bộ phận trong công ty, họ có thể xây dựng một doanh nghiệp, liên doanh mới, hoặc chuyển sang một vai trò mới, hay tung ra một sản phẩm hoặc dự án mới đầy tham vọng hoặc họ đang dẫn dắt hàng ngàn nhân viên.

Tại sao các Giám Đốc điều hành cần các Nhà huấn luyện?

Những nhà lành đạo là những người dày dạn kinh nghiệm, học vấn cao và có bề dày thành tích lớn. Họ là những giám đốc điều hành đầy tham vọng, có động lực, họ cũng là những người cần có một cố vấn khách quan và đáng tin cậy cùng với một hệ thống công cụ có thể giúp họ tiếp tục thành công và vượt qua những trở ngại ngày càng lớn.

Xem thêm về chương trình “huấn luyện nhà lãnh đạo đích thực”

Nhà huấn luyện điều hành giúp những nhà lãnh đạo có năng lực cao này đạt được kết quả vì họ có một chương trình, quy trình và thái độ chuyên nghiệp giúp cải thiện hiệu suất, thường là trong một loạt các cuộc họp ngắn, có tác động cao theo thời gian.

Chương trình Huấn luyện điều hành thường gồm những gì?

Chương trình huấn luyện điều hành là một bộ công cụ mang tính độc đáo và ưu việt nhất, đơn giản và cô đọng nhất, bao gồm các diễn giải mang tính thực tế giúp các giám đốc điều hành nhìn nhận ra những thách thức và tình huống theo những cách mới, đồng thời phát triển tính linh hoạt và hiệu quả trong cách họ đạt được kết quả. Các chủ đề huấn luyện phổ biến nhất bao gồm:

 • Thiết lập và đạt được mục tiêu (Setting & Achieving Goal)
 • Ảnh hưởng đến “người khác” (Influencing the others)
 • Giao tiếp mạnh mẽ (Powerfully Communication)
 • Nhận ra và loại bỏ điểm mù (Recognizing & Controling the Blind spot)
 • Tạo động lực cho nhân viên (Motivation)
 • Xây dựng liên minh (building alliances)
 • Suy nghĩ một cách chiến lược (Strategic thinking)

Để thực hiện đầy đủ các vấn đề trên, trước tiên, các thành viên ban điều hành (Executive Board) sẽ được tham gia một chương trình đánh giá năng lực lãnh đạo, năng lực điều hành, năng lực ảnh hưởng, năng lực nhận thức, động lực, tư duy chiến lược tiên tiến của toàn cầu.

Tham khảo thêm về các chương trình đánh giá theo tiêu chuẩn toàn cầu tại đây.

Phương pháp Huấn luyện điều hành phổ biến là gì?

Một Nhà huấn luyện điều hành sử dụng các quy trình giúp khách hàng nhận được kết quả trong một khoảng thời gian ngắn. Các quy trình này bao gồm một loạt các cuộc trò chuyện huấn luyện tạo ra những khoảnh khắc “BFO – Blind Flash Obvious” – khám phá ra điểm mù – cho khách hàng.

Đôi khi Nhà huấn luyện thực hiện huấn luyện bằng cách đặt câu hỏi thông qua một quá trình được gọi là cuộc tìm hiểu đào sâu. Thỉnh thoảng, Nhà huấn luyện sẽ đưa ra các giải pháp trực tiếp và sau đó tham gia vào một cuộc đối thoại với khách hàng – các CEO. Tương tự, Nhà huấn luyện thường cung cấp phản hồi 360 độ, đánh giá và các dữ liệu quan trọng khác để đưa ra trường hợp cho khách hàng cần cải thiện và thay đổi.

Nhà Huấn luyện điều hành cũng mô hình hóa một tập hợp các thái độ tạo ra bối cảnh và môi trường để cải thiện hiệu suất làm việc. Những thái độ này bao gồm sự chuyên nghiệp hoàn toàn, tập trung vào kết quả và ủng hộ những nguyện vọng đầy tham vọng nhất của khách hàng.

Đo lường hiệu quả của việc Huấn luyện điều hành doanh nghiệp?

Nhà huấn luyện điều hành được đo lường bằng cách khách hàng của họ cải thiện và duy trì kết quả tốt như thế nào. Kết quả là những cải tiến có thể đo lường được về hiệu suất và quy trình huấn luyện điều hành LUÔN LUÔN bao gồm các chỉ số để theo dõi hiệu suất theo thời gian.

Đo lường Huấn luyện điều hành
Việc đo lường kết quả huấn luyện giúp ban điều hành có kết quả

Tuy nhiên, chỉ có kết quả là không đủ, nhà Huấn luyện điều hành thực thụ nhận được kết quả cuối cùng nói cách khác, người đó không chỉ bước vào và làm công việc cho khách hàng hoặc tạo ra một sự cải thiện ngắn về hiệu suất. Thay vào đó, nhà huấn luyện tạo ra một sự thay đổi lâu dài trong khách hàng, để khách hàng phát triển các năng lực mới để thực hiện.

Sự khác biệt của Huấn luyện điều hành với các loại hình huấn luyện khác?

Huấn luyện điều hành khác huấn luyện kinh doanh?

Huấn luyện điều hành và huấn luyện kinh doanh có nhiều điểm trùng lặp, nhưng có nhiều điểm khác nhau. Cả hai ngành đều tập trung vào việc đạt được kết quả trong tổ chức, tuyển dụng và phát triển nhân tài, xây dựng đội ngũ và đạt được những kết quả cao nhất.

Tuy nhiên, Nhà huấn luyện kinh doanh chủ yếu giúp khách hàng tạo ra một doanh nghiệp khả thi hoạt động mà không có chủ doanh nghiệp hoặc Người chủ đó có thể điều hành các hoạt động đơn giản hơn và không sử dụng tối đa các nguồn lực có thể có của doanh nghiệp so với khách hàng sử dụng dịch vụ huấn luyện điều hành. Hay nói khác đi, người chủ tự vận hành doanh nghiệp và có thể không đưa doanh nghiệp đạt đến tầm vóc mà doanh nghiệp có thể vươn tới. 

Ngoài ra, đôi khi (nhưng không phải luôn luôn!) người Chủ doanh nghiệp) không có trình độ chuyên môn về kinh doanh hoặc trình độ học để điều hành doanh nghiệp của mình một cách chuyên nghiệp – điều này có thể khiến doanh nghiệp không thể đạt được mục tiêu to lớn. Nếu khách hàng dùng dịch vụ huấn luyện doanh nghiệp đang lái một con tàu nhỏ (Boat), thì khách hàng huấn luyện điều hành đang lái một Con tàu du lịch (Ship).

Huấn luyện kinh doanh và điều hành
Mô tả sự khác biệt giữa huấn luyện kinh doanh và huấn luyện điều hành

Trong khi đó, khách hàng của dịch vụ huấn luyện điều hành thường bị cuốn vào cuộc chiến đấu với rất nhiều vấn đề hàng ngày, họ sống hay chết dựa trên khả năng đạt được kết quả thông qua đội ngũ, tuyển dụng và phát triển tài năng, suy nghĩ và lập kế hoạch chiến lược và điều hướng “nền chính trị” phức tạp của tổ chức. Anh ấy hoặc cô ấy có thể (nhưng không phải lúc nào cũng vậy) đã có một tổ chức khả thi với các hệ thống cung cấp đòn bẩy, và bây giờ cần đưa tổ chức và con người của nó lên một tầm cao mới.

Nói cách khác, so với Nhà huấn luyện kinh doanh, Nhà huấn luyện điều hành có xu hướng tập trung nhiều hơn vào hoạch định chiến lược và khả năng lãnh đạo hơn là các chiến thuật cơ bản để tăng doanh thu và lợi nhuận. Vì sự tập trung này, các huấn luyện viên điều hành thường thấy mình không chỉ làm việc trong các doanh nghiệp lớn vì lợi nhuận, mà còn tại các trường đại học, tổ chức phi lợi nhuận, quỹ và các tổ chức chính phủ.

Việc huấn luyện điều hành cũng phải được phân biệt với trị liệu, đào tạo, cố vấn, hỗ trợ và tư vấn. Trong khi các huấn luyện điều hành giỏi nhất thường đội mũ của huấn luyện viên, người cố vấn, điều hành viên và nhà tư vấn (nhưng không phải là nhà trị liệu) “khi thích hợp”, các hoạt động này rất khác biệt so với việc huấn luyện điều hành.

Coaching – Huấn luyện khai vấn khác Trị liệu – cố vấn và đào tạo?

Coaching khác các loại hình khác

Huấn luyện điều hành khác với trị liệu cá nhân?

Khác với Trị liệu là một dịch vụ y tế cần có giấy phép chuyên môn. Các nhà trị liệu có kỹ năng tìm hiểu sâu về quá khứ của khách hàng, khám phá những tổn thương và giải quyết các vấn đề sức khỏe tâm thần như trầm cảm, rối loạn thần kinh, rối loạn nhân cách, rối loạn lo âu và các tình trạng tâm thần nghiêm trọng khác. Nhà Huấn luyện điều hành có thể thăm dò một chút về việc hạn chế niềm tin mà khách hàng có và tìm hiểu quá khứ của khách hàng – nhưng nhìn chung theo những cách khá đơn giản. Nếu khách hàng có dấu hiệu trầm cảm nghiêm trọng (ví dụ, đe dọa gây tổn hại cho họ hoặc người khác) hoặc bệnh tâm thần khác, huấn luyện viên điều hành phải giới thiệu khách hàng đến chuyên gia y tế thích hợp.

Huấn luyện điều hành khác với nhà cố vấn

Khác với Cố Vấn cá nhân: Đồng thời, các huấn luyện viên điều hành thường thấy rằng khách hàng của họ chia sẻ với họ các vấn đề về sức khỏe cá nhân, hôn nhân hoặc các mối quan hệ lãng mạn, cái chết gần đây hoặc bi kịch trong gia đình, mối quan tâm tài chính và các vấn đề cá nhân tương tự. Huấn luyện viên điều hành không phải là một cố vấn hôn nhân, người lập kế hoạch tài chính hoặc chuyên gia sức khỏe thay thế. Trong khi họ nên lắng nghe và đồng cảm với những mối quan tâm này (vì sự xao nhãng bên ngoài công việc luôn ảnh hưởng đến hiệu quả công việc), huấn luyện viên phải nói rõ với khách hàng khi sự can thiệp của một chuyên gia bổ sung có thể thích hợp.

Huấn luyện điều hành khác với nhà đào tạo

Khác với Đào tạo: Đào tạo là một hoạt động bao gồm làm việc với mọi người để cải thiện hành vi và thái độ, nói chung là thông qua lặp lại và thực hành. Nhà huấn luyện điều hành có thể đội mũ của một nhà huấn luyện là để giới thiệu một kỹ năng mới, nhập vai và diễn tập với khách hàng. (Trên thực tế, nhiều cuộc huấn luyện điều hành dẫn đến các nhiệm vụ cung cấp một buổi đào tạo cho nhóm điều hành hoặc quản lý). Tuy nhiên, trong khi các chương trình đào tạo thường “không có sẵn” và theo kịch bản, thì nhà huấn luyện điều hành lại mang tính tùy biến và ứng biến hơn nhiều.

Xem thêm: Coaching là gì? Sự khác biệt về tư vấn và huấn luyện?

Huấn luyện điều hành khác với nhà cố vấn chuyên môn

Khách với Cố vấn chuyên môn: Cố vấn xảy ra khi một giám đốc điều hành dày dạn hướng dẫn một người ít kinh nghiệm hơn. Người cố vấn đã “ở đó và làm điều đó.” Anh ấy hoặc cô ấy chia sẻ sự khôn ngoan và hiểu biết tinh tế với “người hướng dẫn” và thường mở ra những cánh cửa. Mối quan hệ với người cố vấn có thể là chính thức (như khi bộ phận nhân sự chỉ định người cố vấn) hoặc không chính thức (ví dụ: giám đốc điều hành khôn ngoan luôn tìm kiếm người cố vấn). Nhà Huấn luyện điều hành có thể sử dụng cố vấn theo thời gian như một cách để chia sẻ những câu chuyện chiến tranh và các ví dụ từ kinh nghiệm của họ. Tuy nhiên, nhà huấn luyện là một cố vấn bình đẳng và đáng tin cậy hơn là một người cố vấn. Kèm cặp là một trong những công cụ mà nhà huấn luyện sử dụng.

Huấn luyện điều hành khác với nhà định hướng

Khác với Mentor: Người hướng dẫn giúp các nhóm đạt được sự rõ ràng và đưa ra quyết định. Các nhà huấn luyện điều hành tốt nhất biết khi nào nên cung cấp dịch vụ của họ với tư cách là người điều hành. Ví dụ, nhiều nhà huấn luyện điều hành tạo điều kiện cho việc rút lui chiến lược, khởi động dự án và các cuộc họp nhóm điều hành khi được yêu cầu. Họ cũng làm trung gian hòa giải xung đột giữa các thành viên của nhóm điều hành khi thích hợp. Một lần nữa, tạo điều kiện là một kỹ năng có ích cho nhà huấn luyện điều hành nhưng không phải là việc huấn luyện điều hành.

Huấn luyện điều hành khác với nhà tư vấn

Cuối cùng, Khác với tư vấn: Tư vấn là một quá trình chuyên sâu và kéo dài hơn là huấn luyện. Tư vấn liên quan đến việc chẩn đoán thách thức của tổ chức, tiến hành phân tích và giải quyết các thách thức thay mặt cho khách hàng. Hầu hết các nhà tư vấn cung cấp huấn luyện như một phần trong quá trình tham gia của họ, đặc biệt là khi họ trình bày trực tiếp các phát hiện với khách hàng và giúp khách hàng đối mặt với nhu cầu thay đổi và cách thực hiện thay đổi. Tương tự, nhiều nhà huấn luyện điều hành thực hiện một số tư vấn, chẳng hạn như khi họ tiến hành nghiên cứu để hiểu liệu một nhóm điều hành có phù hợp hay không hoặc khi họ đánh giá quy trình phát triển lãnh đạo của công ty. Tuy nhiên, phần lớn, các nhà huấn luyện điều hành đều yêu cầu thân chủ tự tiến hành nghiên cứu, tự rút ra kết luận và đặt ra con đường của riêng họ. Huấn luyện viên ở đó để đặt những câu hỏi mạnh mẽ, đưa ra các đề xuất và quan sát khi thích hợp, cung cấp các công cụ và dẫn dắt khách hàng hướng tới một quá trình hành động và cải tiến thành công. Huấn luyện là một hoạt động tập trung hơn, cường độ cao hơn. Tuy nhiên, nhà huấn luyện càng có thể suy nghĩ logic như thể anh ta hoặc cô ta là một nhà tư vấn thì những câu hỏi và lời khuyên của họ sẽ càng có sức mạnh.

Chọn một Nhà huấn luyện điều hành cho Công ty của bạn.

Tiêu chuẩn của một nhà huấn luyện điều hành chuyên nghiệp

Lĩnh vực huấn luyện điều hành có ít rào cản gia nhập và nó đã chứng kiến ​​một dòng các chuyên gia tiếp thị mình với tư cách là “nhà huấn luyện” điều hành. Sự gia tăng của các nhà cung cấp đã dẫn đến sự khác biệt to lớn trong thông tin xác thực, kỹ thuật đánh giá, phạm vi, độ dài, chất lượng dịch vụ và dự kiến kết quả.

Tiêu chuẩn chọn Nhà huấn luyện điều hành

Do đó, các tổ chức tìm kiếm dịch vụ huấn luyện điều hành đối mặt với sự phức tạp và bối rối khi lựa chọn một huấn luyện viên. Giúp đỡ các tổ chức đưa ra quyết định sáng suốt về các dịch vụ huấn luyện điều hành, chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên chọn các huấn luyện viên có:

 • Đào tạo chuyên sâu và hiểu biết thực tế về sự phức tạp của con người hành vi, động lực của tổ chức và thực tế kinh doanh.
 • Kiến thức về các lý thuyết học tập, các nguyên tắc quản lý thay đổi và động lực hoạt động hiện diện trong các tổ chức như của riêng bạn.
 • Đào tạo đánh giá chuyên sâu, kỹ năng và kinh nghiệm sử dụng vật kính các thước đo về khả năng nhận thức, đặc điểm nhân cách và động cơ / giá trị.
 • Kinh nghiệm và danh tiếng đã được thiết lập để cung cấp đánh giá hiệu quả và kinh nghiệm tư vấn trong tổ chức của riêng bạn hoặc các tổ chức của một ngành, thị trường và quy mô tương tự.
 • Hiểu và trải nghiệm đúng cách sử dụng phản hồi và hiệu suất các phương pháp đo lường như khảo sát 360 độ, dữ liệu phỏng vấn và các thước đo kết quả / hoạt động kinh doanh khác nhau.
 • Có kinh nghiệm phát triển và triển khai cụ thể, có thể đo lường và thực tế kế hoạch phát triển lãnh đạo.
 • Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp / quy tắc ứng xử liêm chính chi phối huấn luyện và tổ chức tư vấn hành nghề.
 • Các kỹ năng giao tiếp cá nhân mạnh mẽ bao gồm lắng nghe, đối đầu, thách thức, cung cấp phản hồi mang tính xây dựng, nồng nhiệt, mối quan hệ và đơn giản liên lạc.
 • Tập trung vào việc cung cấp kết quả phù hợp chặt chẽ với mong muốn của tổ chức chiến lược và mục tiêu kinh doanh.
 • Sự hiểu biết về tầm quan trọng của việc thu hút các bên liên quan quan trọng bao gồm người tham gia, người quản lý, chuyên gia nhân sự và nội bộ những người cố vấn.
 • Bên cạnh đó, các Nhà huấn luyện điều hành cần có trình độ chuyên môn cơ bản và chuyên sâu về hoạt động kinh doanh. Có kinh nghiệm làm việc ít nhất ở vị trí Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc giám đốc điều hành. Có thâm niên về hoạt động điều hành và phát triển kinh doanh, Kỹ năng chuyển tải – huấn luyện cho đội ngũ nhân sự. Kỹ năng Khai vấn và giám sát chuyên sâu.

Cam kết của Nhà huấn luyện điều hành

7 cam kết Actioncoach

Khi bạn quyết định chọn Thomas Trịnh Toàn là Nhà huấn luyện điều hành của bạn, bên cạnh việc tuân thủ 07 cam kết của Hệ thống ActionCOACH, Anh còn có các cam kết mạnh mẽ với bạn và công ty như sau:

 1. Các cuộc trò chuyện của bạn với Nhà huấn luyện của bạn hoặc bất kỳ ai trong đội ngũ của anh ấy, và bất kỳ thông tin nội bộ nào về công ty của bạn, sẽ luôn được bảo mật tuyệt đối.
 2. Anh ấy sẽ đến mọi buổi huấn luyện được chuẩn bị đầy đủ và đặc biệt tập trung vào bạn, mục tiêu và ưu tiên của bạn.
 3. Anh ấy sẽ sẵn lòng nhận cuộc gọi từ bạn giữa các buổi huấn luyện mà không phải trả thêm phí.
 4. Anh ấy sẽ gọi lại cho bạn trước khi kết thúc ngày và khi có thể trong vòng một tiếng.
 5. Bạn có quyền trao đổi email, SMS qua các công cụ trực tuyến đã thoả thuận không giới hạn với Nhà huấn luyện của mình giữa các phiên.
 6. Anh ấy cam kết trả lời email/SMS trong vòng 24 giờ, trừ khi lịch trình làm việc hay nghỉ ngơi khác ngăn cản phản hồi kịp thời.
 7. Anh ấy sẽ sẵn lòng lên lịch lại buổi huấn luyện mà không mất thêm phí, miễn là bạn thông báo cho anh ấy trước ít nhất 24 giờ rằng bạn cần lên lịch lại. Nếu không, bạn sẽ phải trả một khoản phí bằng một khoản phí cho phiên huấn luyện đã bỏ lỡ.

Thông tin của nhà huấn luyện.

Xem thêm thông tin về nhà huấn luyện tại đây.

Đăng ký làm việc với Nhà huấn luyện.

Bạn có thể đăng ký lịch hẹn 1 giờ miễn phí với Nhà huấn luyện điều hành tại đây.

CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP TC 

Fanpage: www.facebook.com/ChuyendoisoDoanhNghiepToandien

Website: hosting.org.vn

Hotline: 1900 2929 44 (Phím 3)

Số điện thoại: 0868 77 39 39