Hướng dẫn Enable khung soạn thảo cho webmail RoundCube

Hướng dẫn Enable khung soạn thảo cho webmail RoundCube

Bước 1: Quý khách click vào biểu tượng hình bánh răng để vào setting Bước 2: Chọn theo từng bước như hình bên dưới. Cuối cùng chọn Lưu để hoàn tất quá trình cấu hình Bước 3: Ra màn hình soạn thư để viết thư mới và sẽ thấy khung soạn thảo như trong hình

Read More »
Hướng dẫn cấu hình email account trên Microsoft Outlook 2010

Hướng dẫn cấu hình email account trên Microsoft Outlook 2010

Hướng dẫn cấu hình email trên Microsoft outlook 2010: 1. Mở Microsoft Outlook 2010. 2. Click File. 3. Chọn Info trong drop down menu. 4. Click Account Settings. 5. Chọn Add and remove accounts trong mục sổ xuống. 6. click New dưới Email tab. Tùy chỉnh cấu hình cho các account đã tồn tại? Nếu […]

Read More »
Hướng dẫn cấu hình email account trên Microsoft Outlook 2007

Hướng dẫn cấu hình email account trên Microsoft Outlook 2007

Sau đây là các bước cấu hình Microsoft Outlook 2007: 1. Tạo mới một account bằng cách click vào Tools > Account Settings. 2. Cửa sổ Account Settings sẽ xuất hiện. Click New để tạo mới email account: 3. Check vào mục: Microsoft Exchange, POP3, IMAP, or HTTP và click Next. 4. Check vào box […]

Read More »
Hướng dẫn cấu hình Microsoft Outlook 2003

Hướng dẫn cấu hình Microsoft Outlook 2003

Hướng dẫn cấu hình Email-Account trên Microsoft Outlook 2003 B1: Mở Microsoft Outlook, Chọn menu Tools đến mục E-mail Accounts như hình dưới. B2: Trong cửa sổ E-mail Accounts, chọn  Add a new e-mail account, sau đó click Next. B3: Tùy theo nhu cầu, chọn POP3hoặc IMAP click Next để tiếp tục. B4: Ở cửa sổ Internet E-mail Settings (POP3/IMAP), Nhập thông tin email […]

Read More »
Hướng dẫn cấu hình mail Outlook Express

Hướng dẫn cấu hình mail Outlook Express

B1: Mở Outlook Express :   B2: Chọn menu Tools, chọn Accounts: Lưu ý: Nếu bạn chưa bao giờ cấu hình hoặc sử dụng outlook express, thì ở bước này Internet Connection Wizard sẽ tự động khởi chạy. Trong tình huống này bạn đến trực tiếp bước B4. B3: Click vào Add và chọn MailB4: Ở muc Display Name, gõ Tên của bạn B5: Click NextB6: […]

Read More »
Hướng dẫn Backup và Restore VPS

Hướng dẫn Backup và Restore VPS

Sau khi tạo được Backup theo lịch sẽ có bảng này ( cuối trang ): Sau khi đã có bản Backup bạn có thể Restore khi cần thiết và dưới đây là hướng dẫn ( giữa trang ):    

Read More »