Hướng dẫn sử dụng hệ thống DNS trong tenmien.pro.vn

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống member của TCBD theo link sau: https://tenmien.pro.vn

dns-membersBước 2: Sau khi đăng nhập thực hiện theo hình sau:

dns-members02Bước 3: click vào IP như trong hình để vào cấu hình DNS

dns-members03Bước 4: Trỏ các bản ghi như mong muốn

dns-members04

Video hướng dẫn