Cài đặt Config Server Firewall

Cài đặt Config Server Firewall

Cài đặt Config server Firewall: Hướng dẫn cài đặt thiết lập cấu hình cho Server Firewall – tường lửa cho hệ thống máy chủ của bạn

Bước 1: Tải Config Server Firewall

Config Server Firewall (csf) không có sẵn trong repo, chúng ta sẽ download Config Server Firewall từ website của csf như lệnh sau: wget https://download.configserver.com/csf.tgz

Bước 2: Giải Nén Config Server Firewall

Giải nén gói tar như lệnh

tar -xzf csf.tgz

Bước 3: Cài đặt Config Server Firewall

Nếu bạn đang dùng firewall khác nên tắt trước khi cài đặt, nên disable UFW theo lệnh sau:

ufw disable

Bước 4: Bây giờ chúng ta sẽ install csf – config server firewall

Chạy sh install.sh hoặc ./install.sh

cd csf

sh install.sh

Bước 5: Kiểm tra lại việc Cài đặt xem đã hoàn chỉnh chưa

Firewall đã được cài đặt thành công, nhưng bạn nên kiểm tra lại iptables có mở không

perl /usr/local/csf/bin/csftest.pl

Lưu ý: IP của bạn sẽ được add vào whitelist, và SSH port cũng được tự động add vào firewall, nếu bạn đổi port SSH thì phải add bằng tay.

Sau khi cài xong csf sẽ chạy ở chế độ test, có nghĩa là tables rules sẽ tự động xóa sau 5 phút từ lúc csf được start.

Nếu gặp bất kỳ lỗi nào, chúng ta cân làm lại theo từng bước từ đầu.

Hoặc hãy liên hệ số tổng đài 1900 2929 44 (phím 3) để đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi có thể giúp bạn thiết lập được hệ thống tường lửa cho server của bạn.