Dịch vụ Locking domain là gì?

Dịch vụ Locking domain là gì?

Locking Domain là gì? Locking Domain hay Khóa tên miền là dịch vụ khóa tên miền ở cấp độ Registry (đơn vị quản lý tên miền) nhằm hạn chế các tác động cập nhật không mong muốn đối với tên miền với mục đích bảo vệ tên miền trước các nguy cơ tấn công vào […]

Read More »

Bạn cần phải làm gì khi muốn click vào tên miền của mình sẽ tự động chuyển đến một website khác?

Bản ghi này hỗ trợ bạn cấu hình tên miền của mình sẽ được trỏ về một website nào đó. Ví dụ: Khi người dùng gõ tên_miền_của_bạn, trình duyệt sẽ tự động dẫn đến một website khác vd: hosting.org.vn [B1]: [Record Type] Click vào mũi tên, chọn [Redirect URL]. [B2]: [Name] Chúng ta để trống […]

Read More »