Bạn cần phải làm gì khi muốn click vào tên miền của mình sẽ tự động chuyển đến một website khác?

Bản ghi này hỗ trợ bạn cấu hình tên miền của mình sẽ được trỏ về một website nào đó.

Ví dụ: Khi người dùng gõ tên_miền_của_bạn, trình duyệt sẽ tự động dẫn đến một website khác vd: hosting.org.vn

redirect_url

[B1]: [Record Type] Click vào mũi tên, chọn [Redirect URL].

[B2]: [Name] Chúng ta để trống

[B3]: [URL] Nhập tên website cần trỏ đến Lưu ý: nên gõ không nên copy đường link
Vd: nếu bạn gõ hosting.org.vn hệ thống sẽ tự động thêm http:// vào

[B4]: Click [Thêm mới]

Tương tự ta tạo thêm một record [Redirect URL], chỉ khác ở [B2] phần [Name] chúng ta nhập vào WWW như hình sau:

redirect_url_2

[B5]: Nếu đúng các bạn sẽ được như hình:

redirect_url_3

[Mục 1]: ở đây sẽ hiển thị tên miền của bạn, 2 record [Redirect Url]. Một record với [Name] là rỗng, một record với [Name] là www

[Mục 2]: ở đây sẽ hiển thị tên website bạn trỏ đến, mình trỏ đến trang hosting.org.vn.

[Mục 3]: 2 record [A] này được hệ thống tự sinh ra

[Mục 4]: Bạn cần lưu ý IP ở mục 4 này vì mình sẽ phải tao 1 record [A] với [Name of Record] là @ và

[Address] là IP ở mục 4 này

redirect_url_4

Kết quả:

redirect_url_5

Video hướng dẫn