Điện toán đám mây

Điện toán đám mây

Điện toán đám mây có thực sự là xu hướng của tương lai? Trong những năm gần đây, Công nghệ thông tin (CNTT) đã phổ biến một mô hình mới, mô hình điện toán đám mây. Dù điện toán đám mây thực chất là một cách thức chia sẻ tài nguyên máy tính hiệu quả, […]

Read More »