Hướng dẫn đăng ký VPS eCloud server trên member TCBD

Hướng dẫn đăng ký VPS eCloud server trên member TCBD

[Bước 1]: Quý khách vào trang https://tenmien.pro.vn [Bước 2]: Quý khách vui lòng đăng nhập User và Password quý khách đã tạo từ trước. [Bước 3]: Quý khách rê chuột vào menu Server/VPS -> click Đăng ký Server/VPS (hình dưới). [Bước 4]: Tiến hành tạo Server/VPS [Mục 1]: Quý khách chọn: Gói Server/VPS. Phương thức thanh toán […]

Read More »