Hướng dẫn đăng ký VPS eCloud server trên member TCBD

[Bước 1]: Quý khách vào trang https://tenmien.pro.vn

[Bước 2]: Quý khách vui lòng đăng nhập UserPassword quý khách đã tạo từ trước.

[Bước 3]: Quý khách rê chuột vào menu Server/VPS -> click Đăng ký Server/VPS (hình dưới).

[Bước 4]: Tiến hành tạo Server/VPS

[Mục 1]: Quý khách chọn:

  • Gói Server/VPS.
  • Phương thức thanh toán Server/VPS.
  • Hệ thống Server/VPS(windows hoặc Linux).
  • Thời gian duy trì Server/VPS.

[Mục 2]: Quý khách điền thông tin Tên chủ thể theo form.

[Mục 3]: Quý khách chọn đăng ký.

[Bước 5]: Đăng ký thành công Server/VPS