Bạn cần phải làm gì khi muốn click vào tên miền của mình sẽ tự động chuyển đến một website khác?

Bản ghi này hỗ trợ bạn cấu hình tên miền của mình sẽ được trỏ về một website nào đó. Ví dụ: Khi người dùng gõ tên_miền_của_bạn, trình duyệt sẽ tự động dẫn đến một website khác vd: hosting.org.vn [B1]: [Record Type] Click vào mũi tên, chọn [Redirect URL]. [B2]: [Name] Chúng ta để trống […]

Read More »