Hướng Dẫn Sửa Xóa Bản Ghi (Record)

Hướng Dẫn Sửa Xóa Bản Ghi (Record)

Hướng Dẫn Sửa Xóa Bản Ghi (Record) Có 2 cách để bạn sửa một bản ghi: [Cách 1] : Double_click vào phần [Name] của record như hình trên ( @, www) hoặc Double_click vào phần [Address] là địa chỉ IP [Cách 2] : Tới dòng cần chỉnh sửa Click vào biểu tượng Cây viết. Sau khi […]

Read More »