Hướng Dẫn Sửa Xóa Bản Ghi (Record)

Hướng Dẫn Sửa Xóa Bản Ghi (Record)

Có 2 cách để bạn sửa một bản ghi:

sua_xoa

[Cách 1] : Double_click vào phần [Name] của record như hình trên ( @, www) hoặc Double_click vào phần [Address] là địa chỉ IP
[Cách 2] : Tới dòng cần chỉnh sửa Click vào biểu tượng Cây viết.
Sau khi sửa chúng ta cần lưu lại những gì mình đã sửa Click vào hình đĩa mềm như trong hình dưới:
sua_xoa_2

Xóa một record:

Chúng ta chọn tới dòng record cần xóa Click vào biểu tượng thùng rác để xóa như hình dưới:
sua_xoa_3