Chỉ thị 09/2001/CT-TCBĐ

Chỉ thị 09/2001/CT-TCBĐ

Số hiệu: 09/2001/CT-TCBĐ Trích yếu nội dung: Triển khai thực hiện Quyết định 158/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển bưu chính, viễn thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 Ngày ban hành: 30/11/2001 Hình thức văn bản: Chỉ thị Cơ quan ban hành: Tổng […]

Read More »