Chỉ thị 09/2001/CT-TCBĐ

Số hiệu: 09/2001/CT-TCBĐ
Trích yếu nội dung: Triển khai thực hiện Quyết định 158/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển bưu chính, viễn thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
Ngày ban hành: 30/11/2001
Hình thức văn bản: Chỉ thị
Cơ quan ban hành: Tổng cục Bưu điện
Người ký duyệt: Mai Liêm Trực – Tổng cục trưởng tổng cục bưu điện
Download: PDF icon Chi-thi-so-09-2001-CT-TCBD.pdf