Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định phê duyệt danh sách tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” cấp quyền sử dụng thông qua đấu giá

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định phê duyệt danh sách tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” cấp quyền sử dụng thông qua đấu giá

Quy định về đấu giá tên Miền Việt Nam “.vn” được hướng dẫn chi tiết tại quyết định số 427/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt danh sách tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” được cấp quyền sử dụng thông qua đấu giá

Tên miền và Tên miền Việt Nam là gì?

Tên Miền là gì?

Tên miền là tên được sử dụng để định danh các máy chủ trên Internet. Có thể hiểu tên miền như là địa chỉ (số nhà) trên mạng Internet và nó chính là cầu nối giữa chủ sở hữu của tên miền với thế giới xã hội ảo trên mạng Internet.

Tên miền “.vn” là tên miền quốc gia cấp cao nhất (ccTLD) của Việt Nam được quản lý bởi Trung tâm Internet Việt Nam – Bộ Thông tin Truyền thông (VNNIC).

Lợi thế khi đăng ký tên miền Việt Nam “.vn”

  • Tên miền quốc gia .vn ngày càng gia tăng về số lượng và dần chiếm ưu thế tại Việt Nam so với tên miền quốc tế nhờ vào:
  • Định danh thương hiệu, hướng tới thị trường mục tiêu.
  • Mang lại giá trị tin cậy cho khách hàng.
  • Lợi thế trên các công cụ tìm kiếm.
  • Truy vấn nhanh chóng an toàn, tin cậy.
  • Làm tăng giá trị nhận diện cho thương hiệu Việt.
  • Được pháp luật Việt Nam bảo vệ.
  • Đăng ký thuận tiện.

Quyết định phê duyệt danh sách tên miền quốc gia Việt Nam

Ngày 29 tháng 3 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Quyết định số 427/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt danh sách tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” cấp quyền sử dụng thông qua đấu giá.

Triển khai các quy định của Luật Viễn thông, Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg ngày 0/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet (Quyết định số 38), Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT ngày 28/6/2016 hướng dẫn Quyết định số 38 về chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá.

Đấu giá tên miền Việt Nam “.vn”

Ngày 01/6/2017 chính thức triển khai chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền “.vn” được cấp không thông qua đấu giá đã đáp ứng nhu cầu của xã hội, đồng thời nâng cao nhận thức chung của cộng đồng và giá trị của tên miền “.vn”.

Nhóm tên miền Việt Nam được đấu giá.

Bên cạnh việc chuyển nhượng tên miền, hiện nay một nội dung đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng là việc đấu giá quyền sử dụng tên miền Internet đối với các tên miền cấp 2 dùng riêng dưới “.vn” có 1 hoặc 2 ký tự (ví dụ 1.vn; ab.vn).

Đây là nhóm tên miền có số lượng rất hạn chế nên được xác định là tên miền có giá trị thương mại cao, có nhu cầu sử dụng vượt quá khả năng phân bổ.

Nhóm tên miền này cũng đã được xếp riêng với mức phí cao trong biểu phí đăng ký, sử dụng tên miền được quy định tại Thông tư số 208/2016/TT-BTC ngày 11/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam.

Theo quy định của Luật Viễn thông và Quyết định số 38, nhóm các tên miền cấp 2 dưới “.vn” có 1, 2 ký tự này chỉ được cấp thông qua việc đấu giá quyền sử dụng tên miền.

Trên thực tế, nhu cầu đăng ký sử dụng tên miền cấp 2 dùng riêng dưới “.vn” có 1, 2 ký tự đã được hình thành ngay từ giai đoạn đầu cấp quyền sử dụng tên miền “.vn” và ngày càng phát sinh nhiều từ cộng đồng người sử dụng.

Trước nhu cầu đó của cộng đồng về việc đăng ký nhóm tên miền cấp 2 dùng riêng dưới “.vn” có 1, 2 ký tự, ngày 29/3/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 427/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt danh sách tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” cấp quyền sử dụng thông qua đấu giá.

Theo đó, danh sách các tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” được cấp quyền sử dụng thông qua hình thức đấu giá bao gồm:

  • Các tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” không dấu cấp 2 dùng riêng có 1 ký tự (là tên miền cấp 2 dưới “.vn” được lập nên từ 1 ký tự trong số 26 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh và 10 số tự nhiên từ 0 đến 9).
  • Các tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” không dấu cấp 2 dùng riêng có 2 ký tự (là tên miền cấp 2 dưới “.vn” được lập nên từ 2 ký tự trong số 26 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh và 10 số tự nhiên từ 0 đến 9).

(Ngoại trừ các tên miền được bảo vệ theo quy định tại Điều 68 Luật Công nghệ Thông tin, khoản 1 Điều 8 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet).

Lựa chọn tên miền Việt Nam nào để đấu giá?

Trước mắt, bạn hãy chọn cho mình một tên miền còn khả dụng tại đây. Sau đó bản rà soát theo quyết định số 427/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt danh sách tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” cấp quyền sử dụng thông qua đấu giá để xem.

Sau khi đã chọn được tên miền ưng ý, bạn hãy TIẾN HÀNH ĐĂNG KÝ bằng click vào đây. Hệ thống của VNNIC sẽ xác định tên miền của bạn chon có thuộc nhóm phải đấu giá hay không? Nếu không, thì xin chúc mừng bạn.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/3/2018.