Hướng dẫn Enable khung soạn thảo cho webmail RoundCube

Hướng dẫn Enable khung soạn thảo cho webmail RoundCube

Bước 1: Quý khách click vào biểu tượng hình bánh răng để vào setting Bước 2: Chọn theo từng bước như hình bên dưới. Cuối cùng chọn Lưu để hoàn tất quá trình cấu hình Bước 3: Ra màn hình soạn thư để viết thư mới và sẽ thấy khung soạn thảo như trong hình

Read More »