Hướng dẫn trỏ tên miền đến blog của bạn

[B1]: Đăng nhập vào blog của bạn.[Mục 1]: Click vào cài đặt sẽ show ra màn hình bên phải [Mục 2]: Sau khi click vào [Mục 1] sẽ xuất hiện cửa sổ này, click vào [Thiết lập URL ….] [B2]: Nhập tên miền của bạn vào [Mục 1] như hình bên dưới: Lưu ý: nhập […]

Read More »