Hướng Dẫn Thay Đổi Mật Khẩu Và Thông Tin Liên Hệ

Hướng Dẫn Thay Đổi Mật Khẩu Và Thông Tin Liên Hệ

Hướng Dẫn Thay Đổi Mật Khẩu Và Thông Tin Liên Hệ [B1] : Sau khi đăng nhập vào trang quản trị, Click tab [Thông tin tài khoản]. [B2] [Mục 1]: Nhập vào mật khẩu mới. [Mục 2]: Click [Xác Nhận] để thay đổi password. [Mục 3]: Bạn có thể thay đổi thông tin liên hệ […]

Read More »