Thông báo triển khai thông tư 06/2019/TT-BTTT

Thông báo triển khai thông tư 06/2019/TT-BTTT

  Kính gửi: Quý khách hàng, Bộ Thông tin và Truyền thông ra Thông tư 06/2019/TT-BTTT ngày 19/7/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, […]

Read More »