Dịch vụ quản trị máy chủ

Dịch vụ quản trị máy chủ

Dịch vụ quản lý máy chủ là dịch vụ quản lý hệ thống, ứng dụng và quản lý dữ liệu trên máy chủ mà khách hàng yêu cầu. Khi thuê dịch vụ quản lý máy chủ, khách hàng sẽ được cài đặt, cấu hình, tối ưu, cập nhật, backup và giám sát 24/24 nhằm đảm […]

Read More »