Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia họp đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 2 Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6 (26/4/2016)

Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia họp đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 2 Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6 (26/4/2016)

Ngày 26/4/2016, tại phòng họp trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông, 18 Nguyễn Du, Hà Nội, Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia đã họp phiên kiện toàn nhân sự và tổng kết kết quả triển khai giai đoạn 2 Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6, thống nhất kế hoạch hoạt động của giai đoạn 3 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Phan Tâm, Trưởng Ban công tác.

Read More »