Hiện trạng cấp phát bổ sung /22 địa chỉ IPv4 từ vùng địa chỉ tái cấp bởi IANA cho các tổ chức tại Việt Nam (13/4/2016)

Hiện trạng cấp phát bổ sung /22 địa chỉ IPv4 từ vùng địa chỉ tái cấp bởi IANA cho các tổ chức tại Việt Nam (13/4/2016)

Năm 2011, khu vực Châu Á – Thái Bình Dương chính thức bước sang Giai đoạn cạn kiệt IPv4 với chính sách cấp phát hạn chế, mỗi thành viên chỉ được xét cấp một lượng địa chỉ là 01 khối /22 (1.024 địa chỉ) từ khối 103/8, điều này đã gây cho rất nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet trong việc triển khai dịch vụ.

Read More »