Sự khác nhau của IMAP và POP3

Sự khác nhau của IMAP và POP3

Về cơ bản, POP3 và IMAP là hai giao thức mà các ứng dụng quản lý thư (mail client) như Outlook, Thunderbird hay ứng dụng email tích hợp trên Android thường sử dụng để kiểm tra email. Trong hai giao thức này, IMAP (Internet Message Access Protocol) được thiết kế cho phép đồng bộ dữ […]

Read More »