Hướng dẫn tạo SubDomain

Hướng dẫn tạo SubDomain

SubDomain là gì? Domain chính của bạn là tên_miền_của_bạn VD: hosting.org.vn SubDomain sẽ là tên_subdomain.tên_miền_của_bạn VD: demo.hosting.org.vn Khi ta nhập SubDomain vào thanh địa chỉ trên trình duyệt thì ta sẽ thấy nội dung của trang SubDomain [B1]: Đăng nhập vào trang quản trị hosting, click [Subdomain Management] [B2]: [Mục 1]: Nhập SubDomain của bạn […]

Read More »