Hướng dẫn tạo hosting

Hướng dẫn tạo hosting

[B1]: Đầu tiên đăng nhập vào list resellers bằng cách click [List Resellers] [B2]: Click vào reseller bạn muốn (như vậy hosting mới sẽ trực thuộc vào reseller) [B3]: Click [Login as testesc] để login vào giao diện reseller testesc [B4]: kiểm tra xem bạn đang ở level reseller Click [Manage User Packages] để vào […]

Read More »