Hướng dẫn tạo Database

Hướng dẫn tạo Database

[B1]: Click [MySQL Management] để vào giao diện quản trị [B2]: Click [Create new Database] [B3]: [Mục 1]: Nhập tên database (lưu ý: Database Name sau khi hoàn thành sẽ bao gồm luôn phần chữ in đậm trước ‘demo’) [Mục 2]: Nhập Database Username (lưu ý: Database Username sau khi hoàn thành sẽ bao gồm […]

Read More »