Hướng dẫn đăng ký Domain trên member TCBD

Hướng dẫn đăng ký Domain trên member TCBD

[Bước 1]: Quý khách vào trang https://tenmien.pro.vn [Bước 2]: Quý khách vui lòng đăng nhập User và Password mà quý khách đã tạo từ trước. [Bước 3]: Quý khách rê chuột vào menu Tên miền -> click Đăng ký Tên miền [Bước 4]: Tiến hành đăng ký Tên miền [Mục 1]: Quý khách điền tên cho tên miền muốn tạo. […]

Read More »