Hướng dẫn backup sao lưu dữ liệu

Hướng dẫn backup sao lưu dữ liệu

[B1]: Đăng nhập trang quản trị hệ thống, click [Create/Restore Backups] [B2]: Lưu ý check hết các mục rồi click [Create Backup] [B3]: Dưới đây là giao diện đăng ký thành công, click [Home] để trở về giao diện quản trị [B4]: Click vào [File] để đi đến file backup và download về máy tính […]

Read More »