Hướng dẫn add thêm một domain khác vào hosting của bạn

Hướng dẫn add thêm một domain khác vào hosting của bạn

[B1]: Đăng nhập vào trang quản trị hosting click [Domain Setup] [B2]: Click vào [Add Another Domain] [B3]: [Mục 1]: Nhập tên miền bạn muốn tạo (lưu ý: không nhập www hoặc http:// vào trước tên miền) [Mục 2]: Băng thông set cấu hình mặc định [B4]: Dưới đây là cửa sổ bạn đã tạo […]

Read More »