Chương trình Hội Thảo tên miền

Chương trình Hội Thảo tên miền

ESC đồng hành cũng VNNIC tổ chức hội thảo “Bảo vệ thương hiệu Việt với tên miền .VN” tại TP. Hồ Chí Minh. Ngày 15/07/2016 tại Hội trường Thành Ủy Hồ Chí Minh, ESC sẽ phối hợp cùng với Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) cùng với các Nhà đăng ký tên miền Việt Nam […]

Read More »