Hướng dẫn đăng nhập trang quản lý DNS

Hướng dẫn đăng nhập trang quản lý dns.net.vn CÓ 2 CÁCH ĐỂ ĐĂNG NHẬP TRANG QUẢN LÝ Cách I: Đăng nhập bằng tên miền [B1] : Check vào đăng nhập [bằng tên miền]. [B2] : Nhập tên miền đầy đủ của bạn Vd: hosting.org.vn ( đầy đủ ) [B3] : Nhập mật khẩu từ nhà […]

Read More »