Tiếp nhận ý kiến đóng góp tên miền “.VN”

Tiếp nhận ý kiến đóng góp tên miền “.VN”

1. Mục đích Đây là kênh thông tin giúp Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) cũng như các Nhà đăng ký tên miền “.vn” có thể kịp thời tiếp nhận các ý kiến đóng góp từ cộng đồng về các vấn đề phát sinh liên quan đến công tác đăng ký và sử dụng tên […]

Read More »