Hướng dẫn dùng File Manager trong DirectAdmin

Hướng dẫn dùng File Manager trong DirectAdmin

Click vào [Files] để vào phần quản trị Files manager   I. Chỉnh sửa 1 File [B1]: Đến file cần chỉnh sửa, click [Edit] [B2]: [Mục 1]: Sửa nội dung ở đây [Mục 2]: Bạn có thể xem file vừa sửa dưới dạng html [Mục 3]: Click [Save as] để lưu lại những gì đã […]

Read More »