Hướng dẫn tạo record MX

Hướng dẫn tạo record MX

Chỉ định email gửi đến tên miền của bạn sẽ được tiếp nhận bởi máy chủ nào. Thông thường giá trị của bản ghi này sẽ là mail.tên_miền_của_bạn, và bạn phải tạo thêm một bản ghi loại A cho mail.tên_miền_của_bạn trỏ về địa chỉ IP của nhà cung cấp dịch vụ Email. Bạn cần phải […]

Read More »