Phát hiện e-mail giả mạo không quá khó?

Phát hiện e-mail giả mạo không quá khó?

Nếu quen “đọc” e-mail gốc để xác định thật giả trong những trường hợp khả nghi, chúng ta có thể phòng tránh được rất nhiều nguy cơ lừa đảo. Khi soạn và gửi thư điện tử (e-mail), người gửi thư chỉ đặt tiêu đề thư, ghi địa chỉ e-mail nhận, gõ nội dung thư và […]

Read More »