Hướng dẫn cấu hình email Forwarders

Hướng dẫn cấu hình email Forwarders

Khi có nhiều địa chỉ email cùng lúc, việc kiểm tra tất cả các hộp thư mỗi ngày sẽ mất khá nhiều thời gian. Trong trường hợp này bạn có thể tạo email forwarder trên hosting để tất cả email gửi tới email của bạn trên hosting sẽ được chuyển tiếp về địa chỉ email […]

Read More »