Xem thống kê dung lượng lưu trữ

Xem thống kê dung lượng lưu trữ

1. Trên giao diện Reseller Trên giao diện reseller, bạn có thể kiểm tra dung lượng sử dụng của các tài khoản do mình quản lý. Để kiểm tra dung lượng sử dụng, bạn thao tác như sau: [B1]: Đăng nhập vào giao diện quản trị hosting, click [List Users] [B2]: Tìm đến user cần […]

Read More »