Thay đổi email password không cần đăng nhập quản trị Directadmin

Thay đổi password email account không cần đăng nhập Nếu bạn có nhu cầu muốn người dùng có thể tự thay đổi được password email account của họ mà không cần phải login vào hệ thống quản trị, bạn có thể gửi họ link sau: http://tên_miền_của_bạn:2222/CMD_CHANGE_EMAIL_PASSWORD (nếu bạn sở hữu server riêng) http://tên_miền_của_bạn:8777/CMD_CHANGE_EMAIL_PASSWORD (nếu bạn […]

Read More »
Xem log trên DirectAdmin

Xem log trên DirectAdmin

[B1]: Đăng nhập vào trang quản trị (lưu ý: phải đăng nhập ở [admin level]) như hình dưới: [B2]: Click vào [Log Viewer] [B3]: [Mục 1]: Bạn có thể xem nhiều loại log ở đây bằng cách click dấu mũi tên chọn log mình muốn xem (Ở đây mình chọn xem log lỗi của web) […]

Read More »
Xem thống kê dung lượng lưu trữ

Xem thống kê dung lượng lưu trữ

1. Trên giao diện Reseller Trên giao diện reseller, bạn có thể kiểm tra dung lượng sử dụng của các tài khoản do mình quản lý. Để kiểm tra dung lượng sử dụng, bạn thao tác như sau: [B1]: Đăng nhập vào giao diện quản trị hosting, click [List Users] [B2]: Tìm đến user cần […]

Read More »