Quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet

Quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) hướng dẫn, triển khai thực tế Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg ngày 01/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet, ngày 28/6/2016 Bộ TTTT đã ban […]

Read More »