Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) tổ chức khóa đào tạo IPv6 – IPv6 Deployment for LTE Network (25/04/2016)

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) tổ chức khóa đào tạo IPv6 – IPv6 Deployment for LTE Network (25/04/2016)

Trong thời gian từ ngày 25/4/2016-28/4/2016, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã phối hợp cùng các chuyên gia quốc tế về IPv6 tổ chức chương trình đào tạo về triển khai IPv6 cho mạng di động LTE – IPv6 Deployment for LTE Network nhằm đào tạo kiến thức cơ bản về IPv6 cho di động dành cho các kỹ sư của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di động trong nước.

Read More »