Hướng dẫn đăng ký Domain tiếng việt trên member TCBD

Hướng dẫn đăng ký Domain tiếng việt trên member TCBD

[Bước 1]: Quý khách vào trang https://tenmien.pro.vn [Bước 2]: Quý khách vui lòng đăng nhập User và Password quý khách đã tạo từ trước. [Bước 3]: Quý khách rê chuột vào Tên miền -> click Đăng ký tên miền tiếng việt [Bước 4]: Tiến hành đăng ký Tên miền [Mục 1]: Quý khách điền tên […]

Read More »