Cổng thông tin giao dịch công nghệ TP.HCM

Cổng thông tin giao dịch công nghệ TP.HCM

Mục tiêu của Cổng thông tin là tạo điều kiện cho các bên cung – cầu công nghệ, các tổ chức dịch vụ trung gian có thể cung cấp hoặc tìm kiếm thông tin, giao dịch mua bán trực tuyến. Theo kế hoạch, Cổng thông tin giao dịch công nghệ TP.HCM do Trung tâm Thông […]

Read More »